Dagens pärlemormoln – polarstratosföriska moln över Östersund


Om Pärlemormoln från SMHI
”Pärlemormoln kan exempelvis bildas när det blåser kraftigt över den skandinaviska fjällkedjan under vintern. Det bildas då vågor (så kallade gravitationsvågor) på läsidan och det lilla vatten som finns på dessa höjder kondenseras i vågtopparna. Tillsammans med svavelsyra och salpetersyra bildar det kondenserade vattnet droppar/partiklar med sinsemellan ungefär samma storlek.
Att pärlemormolnen bildas i samband med en vågrörelse i atmosfären gör att de får liknande form som de medelhöga linsmolnen (Altocumulus lenticularis).
Att storleken på partiklarna är enhetlig medför att ljuset sprids på ett likartat sätt för respektive våglängd. Därmed sker en färgseparering, så kallad irisering, som gör att molnen skimrar vackert likt pärlemor. Om dessa moln bildas under andra förhållanden då dropparna inte är lika stora så uppstår inte färgsepareringen utan då blir molnen mer silvervita.”